balansiranje, balansiranje obroka, balansiranje obroka za krave, balansiranje obroka za preživare, Bibliografija, bibliografija, Biografija, biografija, Curriculum Vitae, curriculum vitae, Galerija, galerija, goveda, izrada, izrada obroka, izrada receptura, kompjuter, kompjuterski, kompjuterski program, kompjuterski program za, kompjuterski program za balansiranje, kompjuterski program za balansiranje obroka, kompjuterski program za sastavljanje koncentrata, kompjuterski program za sastavljanje koncentrata, kompjuterski program za sastavljanje koncentrata za goveda, kompjuterski program za sastavljanje receptura koncentrata, kompjuterski program za sastavljanje receptura koncentrata, kompjuterski program za sastavljanje receptura koncentrata za goveda, koncentrati, koncentrati za goveda, koncentrati za krave, koncentrati za preživare, Kontakt, kontakt, krave, Mihailo Radivojevic, mihailo radivojevic, Mihailo Radivojević, mihailo radivojević, obroci, obrok, prezentacije, preživari, priprema, priprema štampe, receptura, receptura koncentrata, receptura koncentrata, receptura koncentrata za goveda, recepture, recepture koncentrata, recepture koncentrata, recepture koncentrata za goveda, sastavljanje receptura koncentrata, sastavljanje receptura koncentrata, sastavljanje receptura koncentrata za goveda, Slike, slike, smeše za krave, smeše za preživare, štampa, web, web prezentacije, web презентације, балансирање, балансирање оброка, балансирање оброка за краве, балансирање оброка за преживаре, Библиографија, библиографија, Биографија, биографија, Галерија, галерија, говеда, израда, израда оброка, израда рецептура, компјутер, компјутерски, компјутерски програм, компјутерски програм за, компјутерски програм за балансирање, компјутерски програм за балансирање оброка, компјутерски програм за састављање концентрата, компјутерски програм за састављање концентрата, компјутерски програм за састављање концентрата за говеда, компјутерски програм за састављање рецептура концентрата, компјутерски програм за састављање рецептура концентрата, компјутерски програм за састављање рецептура концентрата за говеда, Контакт, контакт, концентрати, концентрати за говеда, концентрати за краве, концентрати за преживаре, краве, Михаило Радивојевић, михаило радивојевић, оброк, оброци, преживари, презентације, припрема, припрема штампе, рецептура, рецептура концентрата, рецептура концентрата, рецептура концентрата за говеда, рецептуре, рецептуре концентрата, рецептуре концентрата, рецептуре концентрата за говеда, састављање рецептура концентрата, састављање рецептура концентрата, састављање рецептура концентрата за говеда, Слике, слике, смеше за краве, смеше за преживаре, штампа, nrc, nrc 1989

Галерија

slika1
Са изложбе стоке у Обреновцу

slika2
Оцена кондиције крава

slika3
Одбрана докторске дисертације

slika4
Оцена уситњености микса

slika5
Оцена хомогености микса

slika6
Ангус - товно говедарство


Free Web Hosting