balansiranje, balansiranje obroka, balansiranje obroka za krave, balansiranje obroka za preživare, Bibliografija, bibliografija, Biografija, biografija, Curriculum Vitae, curriculum vitae, Galerija, galerija, goveda, izrada, izrada obroka, izrada receptura, kompjuter, kompjuterski, kompjuterski program, kompjuterski program za, kompjuterski program za balansiranje, kompjuterski program za balansiranje obroka, kompjuterski program za sastavljanje koncentrata, kompjuterski program za sastavljanje koncentrata, kompjuterski program za sastavljanje koncentrata za goveda, kompjuterski program za sastavljanje receptura koncentrata, kompjuterski program za sastavljanje receptura koncentrata, kompjuterski program za sastavljanje receptura koncentrata za goveda, koncentrati, koncentrati za goveda, koncentrati za krave, koncentrati za preživare, Kontakt, kontakt, krave, Mihailo Radivojevic, mihailo radivojevic, Mihailo Radivojević, mihailo radivojević, obroci, obrok, prezentacije, preživari, priprema, priprema štampe, receptura, receptura koncentrata, receptura koncentrata, receptura koncentrata za goveda, recepture, recepture koncentrata, recepture koncentrata, recepture koncentrata za goveda, sastavljanje receptura koncentrata, sastavljanje receptura koncentrata, sastavljanje receptura koncentrata za goveda, Slike, slike, smeše za krave, smeše za preživare, štampa, web, web prezentacije, web презентације, балансирање, балансирање оброка, балансирање оброка за краве, балансирање оброка за преживаре, Библиографија, библиографија, Биографија, биографија, Галерија, галерија, говеда, израда, израда оброка, израда рецептура, компјутер, компјутерски, компјутерски програм, компјутерски програм за, компјутерски програм за балансирање, компјутерски програм за балансирање оброка, компјутерски програм за састављање концентрата, компјутерски програм за састављање концентрата, компјутерски програм за састављање концентрата за говеда, компјутерски програм за састављање рецептура концентрата, компјутерски програм за састављање рецептура концентрата, компјутерски програм за састављање рецептура концентрата за говеда, Контакт, контакт, концентрати, концентрати за говеда, концентрати за краве, концентрати за преживаре, краве, Михаило Радивојевић, михаило радивојевић, оброк, оброци, преживари, презентације, припрема, припрема штампе, рецептура, рецептура концентрата, рецептура концентрата, рецептура концентрата за говеда, рецептуре, рецептуре концентрата, рецептуре концентрата, рецептуре концентрата за говеда, састављање рецептура концентрата, састављање рецептура концентрата, састављање рецептура концентрата за говеда, Слике, слике, смеше за краве, смеше за преживаре, штампа, nrc, nrc 1989

[Преузмите pdf верзију - Europass CV]

Биографија

Образовање

Михаило Радивојевић је рођен 17.01.1971. године, у Косовској Митровици (Република Србија). Средњу пољопривредну школу завршио је 1989. године у Бос. Градишки (БиХ). На Одсеку за сточарство, Пољопривредног факултета, Универзитета у Београду, дипломирао je 1998. године, просечном оценом 8,83. Дипломски рад, из области исхране преживара, под насловом ”Исхрана високопроизводних крава на фарми Ковилово”, одбранио је оценом 10. Постдипломске студије, на Одсеку за сточарство (Катедра за физиологију и исхрану домаћих животиња), Пољопривредног факултета, Универзитета у Београду, уписао је 1998 године. На докторске студије, на истом факултету (студијски програм зоотехника), уписао се 2007. године.

Одлуком Изборног већа Пољопривредног факултета, Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2008. изабран је у звање Истраживач сарадник, за научну област Исхрана домаћих и гајених животиња. Испите на постдипломским студијама положио је просечном оценом 10,00.

Докторску дисертацију,под називом „Ефекти исхране производима од соје на производне резултате високомлечних крава“, на Катедри за исхрану домаћих и гајених животиња, Пољопривредног факултета, Универзитета у Београду, одбранио је 17.12.2010.

23.01.2013. године, одлуком Научног већа, Научног института за прехрамбене технологије у Новом Саду, унапређен је у звање Научног сарадника у области биотехничих наука - прехрамбено инжењерство. У Новом Саду, 15.03.2016. године, одлуком Наставно-научног већа, Факултета еколошке пољопривреде, Универзитета Едуконс, изабран је у звање доцента за ужу научну област Исхрана домаћих животиња. Ожењен је, и живи и ради у Београду.

Личне карактеристике

У раду је ефикасан и постиже врхунске резултате, без обзира да ли природа посла потенцира самостални или тимски рад. Комуникативност, уважавање сарадника и жеља да пренесе своје знање подједнако успешно и корисницима и сарадницима, главне су карактеристике, које дефинишу Радивојевића као сарадника.

Кретање у служби

У интервалу од 16.03.1999. до 30.11.1999. Михаило Радивојевић је радио на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, као Сарадник на Катедри за исхрану и физиологију домаћих животиња. Током овог периода био је ангажован на оперативним активностима у оквиру научних пројеката, као и у настави из предмета „Исхрана преживара“. У периоду 03.07.2000. до 10.05.2002. радио је као Технолог на говедарској фарми у компанији ПИК Земун. Током овог периода обављао је текуће радне задатке у организацији производње млека. Ту је стекао битна практична искуства, како у домену организације стада, тако и решавања практичних проблема у исхрани млечних говеда. Током периода од 06.06.2002. до 31.07.2011. био је запослен у Институту ПКБ Агроекономик, у почетку као Стручни сарадник за исхрану домаћих животиња, а касније и као Руководилац одељења за исхрану домаћих животиња. На овим позицијама активности Михаила Радивојевића биле су усмерене у два основна правца, и то научно-истраживачки рад, али истовремено и едуквативни рад и консалтинг.

Научно-истраживачке активности су доминанто биле фокусиране на научне и технолошке пројекте. Едукативни рад је углавном био усмерен у правцу сарадње са мањим произвођачима млека. То је практично значило преко 150 разних предавања, радионица и тренинга, које је Институт ПКБ Агроекономик организовао у сарадњи са бројним субјектима (млекаре, индустрија сточне хране, локалне самоуправе,....). Ове активности су биле посебно значајне за Радивојевића, јер трасфер савремних научних знања до форме корисних и апликатвних информација, које су фармерима прихваљиве и усвојиве, увек представља велики изазов.

Консултантске активности су биле усмерене углавном на веће произвођаче млека као што су ПКБ Корпорација, ПИК Земун АД Драган Марковић, БД Агро и други. У овом низу ПКБ Корпорација је била најзначајнији клијент. Радивојевић је за потребе ПКБ Корпорације, састављао рецептуре оброка за говеда, спроводио оперативна истраживања у домену примене нових производа и технологија, а бавио се и едукацијом особља. Управо ова димензија је одредила и следећи степеник у каријери. У периоду од 01.08.2011. до 30.07.2013. Радивојевић је био у радном односу у ПКБ Корпорацији, где је обављао дужност Главног инжењера за исхрану домаћих животиња, и био непосредни сарадник и помоћник Директора за производњу, да би се потом вратио у Институт ПКБ Агроекономик где је радио до 15.08.2013. Током периода од 16.08.2013 до 13.11.2014. Михаило Радивојевић радио је у области индустрије сточне хране, у компанији Patent Co, као Виши стручни сарадник. Главне активности су му биле усмерене на едукацију продајних менаџера у области исхране говеда. Други битан акспект његових активности у овој компанији била је стручна подршка продаји, пре свега кроз консултантске усуге купцима сточне хране, како у земљи и окружењу (БиХ, Хрватска, Албанија) тако и у даљем иностранству (Русија, Казахстан). Током овог периода Радивојевић је био ангажован и у изради рецептура смеша концентрата, у фабрици компаније, и у развоју нових производа. Др Михаило Радивојевић, тренутно ради у Институту ПКБ агроекономик, као Стручни сарадник за исхрану домаћих животиња. Као и раније, у овом Институту, био је учесник у организацији научног семинара „Саветовање агронома, ветеринара и технолога“ са вишедеценијском традицијом. Био је и учесник уређивачког тима пратећег Зборника радова. Од последњих пословних успеха, након повратка у овај Институт, Радивојевић је пре свега заслужан за регистрацију овог тела као Истраживачко-развојног центра, и упис истог у Регистар иновационих делатности. Др Радивојевић, један је од ретких стручњака у области исхране преживара, који је у стању да са истом ефикасношћу обавља задатке у области едукације и трансфера технологије, и да истовремено постигне високе резултате у области научно истраживачког рада. О томе сведочи чињеница да је као аутор или коаутор објавио преко 50 научних радова и саопштења у земљи и иностранству, а наравно и учешће на бројним научним пројектима.

Остале вештине и знања

Михаило Радивојевић говори, чита и пише на енглеском језику. Од осталих вештина које су му својствене на првом месту је потребно истаћи вишедеценијско информатичко искуство. Радивојевић на врхунском нивоу користи информатичке алате за обраду текста, табеларне калкулације, презентације података, а такође и добро манипулише базама података. Такође познаје програме за припрему штампе и графички дизајн, у довољној мери да успешно сарађује са професионалцима у области штампе и издаваштва. Има и основна знаља у области WEB дизајна и Java Sript програмирања. Један је од ретких стручњака у земљи који се користе најсавременијим информатичким решењима за састављање оброка за преживаре. Мултимедијалне и комуникационе програме познаје и користи на вишем нивоу.


Free Web Hosting