balansiranje, balansiranje obroka, balansiranje obroka za krave, balansiranje obroka za preživare, Bibliografija, bibliografija, Biografija, biografija, Curriculum Vitae, curriculum vitae, Galerija, galerija, goveda, izrada, izrada obroka, izrada receptura, kompjuter, kompjuterski, kompjuterski program, kompjuterski program za, kompjuterski program za balansiranje, kompjuterski program za balansiranje obroka, kompjuterski program za sastavljanje koncentrata, kompjuterski program za sastavljanje koncentrata, kompjuterski program za sastavljanje koncentrata za goveda, kompjuterski program za sastavljanje receptura koncentrata, kompjuterski program za sastavljanje receptura koncentrata, kompjuterski program za sastavljanje receptura koncentrata za goveda, koncentrati, koncentrati za goveda, koncentrati za krave, koncentrati za preživare, Kontakt, kontakt, krave, Mihailo Radivojevic, mihailo radivojevic, Mihailo Radivojević, mihailo radivojević, obroci, obrok, prezentacije, preživari, priprema, priprema štampe, receptura, receptura koncentrata, receptura koncentrata, receptura koncentrata za goveda, recepture, recepture koncentrata, recepture koncentrata, recepture koncentrata za goveda, sastavljanje receptura koncentrata, sastavljanje receptura koncentrata, sastavljanje receptura koncentrata za goveda, Slike, slike, smeše za krave, smeše za preživare, štampa, web, web prezentacije, web презентације, балансирање, балансирање оброка, балансирање оброка за краве, балансирање оброка за преживаре, Библиографија, библиографија, Биографија, биографија, Галерија, галерија, говеда, израда, израда оброка, израда рецептура, компјутер, компјутерски, компјутерски програм, компјутерски програм за, компјутерски програм за балансирање, компјутерски програм за балансирање оброка, компјутерски програм за састављање концентрата, компјутерски програм за састављање концентрата, компјутерски програм за састављање концентрата за говеда, компјутерски програм за састављање рецептура концентрата, компјутерски програм за састављање рецептура концентрата, компјутерски програм за састављање рецептура концентрата за говеда, Контакт, контакт, концентрати, концентрати за говеда, концентрати за краве, концентрати за преживаре, краве, Михаило Радивојевић, михаило радивојевић, оброк, оброци, преживари, презентације, припрема, припрема штампе, рецептура, рецептура концентрата, рецептура концентрата, рецептура концентрата за говеда, рецептуре, рецептуре концентрата, рецептуре концентрата, рецептуре концентрата за говеда, састављање рецептура концентрата, састављање рецептура концентрата, састављање рецептура концентрата за говеда, Слике, слике, смеше за краве, смеше за преживаре, штампа, nrc, nrc 1989
Преузмите pdf верзију
[претходна страна]
Назив пројекта Категорија пројекта Број пројекта Период ангажовања Руководилац пројекта Реализатор истраживања у коме је запослен руководилац Финансијер Статус на пројекту
Производња и коришћење замена за млеко за исхрану подмлатка домаћих животиња Технолошки развој БТР. 5.07.0501Б 2003-2007 Др Милан Адамовић, научни саветник Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина. Министарство науке и заштите животне средине. Учесник
Едукација индивидуалних пољопривредних произвођача –фармера о справљању сенаже Посебни 2004 Др Јања Кузевски, научни сарадник Институт ПКБ Агроекономик Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Учесник
Унапређење производње комбинованих и млечних раса говеда са аспекта селекције, исхране, неге и одгајивања Посебни 2004 Михаило Радивојевић, истраживач Институт ПКБ Агроекономик Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Руководилац
Оптимизација и стандардизација аутохтоних млечних производа са заштитом ознаке порекла Национални БТН. 5.5.351010Б 2006-2007 Др Михаило Остојић, редовни професор Пољопривредни факултет Универзитета у Београду Министарство за науку и технолошки развој Учесник
Стандардизација технолошког поступка традиционалне производње голијског сира применом аутохтоних бактерија млечне киселине у циљу заштите географских ознака порекла Технолошки развој ТР20111 2008-2010 Др Михаило Остојић, редовни професор Пољопривредни факултет Универзитета у Београду Министарство за науку и технолошки развој Учесник
Развој и примена производа на бази минералних сировина у производњи безбедне хране Технолошки развој БТР 20016 2008-2010 Др Милан Адамовић, научни саветник Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Министарство за науку и технолошки развој Учесник
Развој технологија и производа на бази минералних сировина и отпадне биомасе у циљу заштите ресурса за производњу безбедне хране Технолошки развој БТР 31003 2011 Др Мирјана Стојановић, научни саветник Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина Министарство за науку и технолошки развој Учесник
Унапређење истраживања савремених биотехнолошких поступака у производњи хране за животиње у циљу повећања конкурентности, квалитета и безбедности хране Интегрална и интердисциплинарна истраживања 46012-III 2011-2015 Др Јованка Левић, научни саветник Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду Министарство за науку и технолошки развој Учесник
Free Web Hosting