.
Datum Mesto Vreme Aktivnost Opis
30.05.2016. S.Kamenica 09.00.-15.30. Razno

Sastanak; Priprema knjige "Ishrana domaćih životinja".

27.06.-02.07.2016. Bolonja 24/5 Poseta Univerzitetu u Bolonji

Poseta veterinarskom i poljoprivrednom fakultetu; Obilazak govedarskih, ovčarskih i svinjarskih farmi.

12.09.2016. Negotin 13.00.-17.00. Ispit

Osnove ishrane domaćih životinja

14.09.2016. Svilajnac 13.00.-16.00 Ispiti

Osnove ishrane domaćih životinja; Etologija domaćih životinja

08.10.2016. Negotin 13.00.-15.00. Ispit

Osnove ishrane domaćih životinja

10.10.2016. Svilajnac 13.00.-15.00. Ispit

Osnove ishrane domaćih životinja

23.11.2016. Bojčinska šuma 12.00.-18.30. Obilazak zapata mangulice

Delegacija "Kmetiljskog instituta" iz Slovenije

02.12.2016. Svilajnac 11.00.-15.00. Odbrana mastera
05.12.2016. S.Kamenica 09.00.-16.00. Razno

Rad na pripremi za štampu (knjiga “Ishrana domaćih životinja”), priprema predavanja iz etologije, provera elemenata izveštaja profesora Jovanovića (CaSA).

08.12.2016. Negotin 12.00.-19.00. Predavanja i vežbe iz Etologije i dobrobiti životinja.

PRISUTNI: Šiđanin Zoran, Lukić Tatjana, Dragošanević Sanela, Florić Jelena, Lapadatović Mario, Stevanović Danijel, Zulić Nemanja, Nemcanović Nikola, Pacić Aleksandra, Fasuljević Mariana, Golubović Gvozden, Lekić Danijel, Pršo Saša, Nedeljković Dušan, Dinković David, Lekić Danijel. Overeni svi indeksi koje mi je Aleksandra dala na uvid, posle uvida u izmirenje obaveza.

09.12.2016. Negotin 10.00.-18.30.
 1. Ispit
 2. Predavanja i vežbe iz Etologije i dobrobiti životinja.
 1. Osnove ishrane domaćih životinja.
 2. PRISUTNI: Šiđanin Zoran, Lukić Tatjana, Dragošanević Sanela, Florić Jelena, Lapadatović Mario, Stevanović Danijel, Zulić Nemanja, Nemcanović Nikola, Pacić Aleksandra, Fasuljević Mariana, Golubović Gvozden, Lekić Danijel, Pršo Saša, Nedeljković Dušan, Dinković David, Lekić Danijel. Overeni svi indeksi koje mi je Aleksandra dala na uvid, posle uvida u izmirenje obaveza.
15.12.2016. Svilajnac 12.00.-18.30. Predavanja i vežbe iz Etologije i dobrobiti životinja.

PRISUTNI: Borko Ilić, Aleksandar Marjanović, Dragan Milosavljević, Jelena Sarić, Katarina Sibinović, Jovana Stanimirović i Strahinja Lazarević.

16.12.2016. Svilajnac 09.00.-14.30.
 1. Ispit
 2. Predavanja i vežbe iz Etologije i dobrobiti životinja.
 1. Osnove ishrane domaćih životinja
 2. PRISUTNI: Borko Ilić, Aleksandar Marjanović, Dragan Milosavljević, Jelena Sarić, Katarina Sibinović, Jovana Stanimirović, Marko Živković, Milica Đorđević, Strahinja Lazarević i Miloš Radović.

  ODSUTNI: Bogdanović Lazar i Marko Dimitrijević.

  NEOVEREN SEMESTAR: Miloš Radović (zbog neizmirenih dugovanja a u dogovoru sa dekanom)

20.12.2016. S.Kamenica 09.00.-14.30.
 1. Finalne pripreme za štampanje knjige
 2. Prijem radnih naloga
 3. Prijem radnih naloga
 4. Razno
 1. Saradnja sa pravnom službom i računovodstvom
 2. Verifikacija radova u naučnom kartonu
 3. eWeek za sledeću nedelju
 4. Predaja putnih i smeštajnih troškova.
21.12.2016. Beograd 08.00.-23.47.
 1. Priprema knjige za štampu
 2. Prikupljanje podataka za zaposlenje studenata
 3. Izrada plana i programa za eWeek
 1. Slanje zahteva za CIP
 2. Linkovi za 20 firmi
 3. Upload na sajt i slanje linka i naloga za distribuciju Ani i Zoranu
23.12.2016. S.Kamenica 08.30.-14.30.
 1. Priprema knjige za štampu
 2. Tehničke pripreme za eWeek
 3. Konsultacije oko potencijalnih projekata
 1. Profesorov pregled.
 2. Obuka-Supić
 3. Diskusija sa profesorkom Dejanom-uloga agronoma i veterinara u ishrani
26.12.2016. S.Kamenica 10.00.-13.00
 1. Ispit iz "Etologije i dobrobiti životinja"; kandidat Vladimir Radulović
 2. Ispit iz "Štetnih materija u lancu ishrane"; kandidat Vladimir Radulović
 1. Pitanja: I. Pojam etologije i dobrobiti životinja; II. Reproduktivno ponašanje; III. Stres. (Ocena 8)
 2. Pitanja: I. Tripsin inhibitor; II. Mikotosini i miktoksikoze; III. Kumarin i njegovi derivati; (Ocena 7)
27.12.2016. Beograd 17.00.-20.00. eWeek Link do kompletnog izveštaja
16.01.2017. S.Kamenica09.00.-15.00. Priprema knjige "Ishrana domaćih životinja" za štampu

Pregled probnog otiska i pretraga slovnih grešaka

24.01.2017. Svilajnac 10.00.-14.30. Sastanak
 • Ljubinko Jovanović
 • Olivera Nikolić
 • Milanko Pavlović
 • Slađan Rašić
 • Mihailo Radivojević
25.01.2017. Beograd 18.30.-19.40. eWeek - Etologija (konsultacije)

NEGOTIN

PRISUTNI:

 • Fasuljević Mariana
 • Nedeljković Dušan
 • Pacić Aleksandra
 • Dragošanević Sanela
 • Lapadatović Mario
 • Lukić Tatjana
 • Zulić Nemanja
 • Florić Jelena
 • Nemcanović Nikola
 • Pršo Saša
 • Dimiresković Bogdan

OPRAVDANO ODSUTNI:

 • Dinković David (nema internet)
 • Šiđanin Zoran (problemi kod logovanja)

ODSUTNI:

 • Stevanović Danijel
 • Lekić Danijel
 • Golubović Gvozden

SVILAJNAC

PRISUTNI:

 • Stanimirović Jovana
 • Marjanović Aleksandar
 • Sarić Jelena
 • Ilić Borko
 • Đorđević Milica (Bacevac)
 • Živković Marko
 • Radović Miloš
 • Sibinović Katarina
 • Milosavljević Dragan
 • Bogdanović Lazar

ODSUTNI:

 • Lazarević Strahinja
 • Dimitrijević Marko
28.01.2017. Negotin Ispit 11.00.-14.00. Etologija i dobrobiti životinja
04.02.2017. Svilajnac Ispit 11.00.-14.00. Etologija i dobrobiti životinja
06.02.2017. S.Kamenica Grafički dizajn 09.00.-14.30. Rad na flajeru
20.02.2017. S.Kamenica Priprema za eWeek 08.30.-14.30. Nije moguć pristup servisu za webinar na portalu Educons-a, pa će se eWeek završiti putem e-maila, po dogovoru sa dekanom.
24.02.2017. Beograd 18.30.-19.40. eWeek Konsultacije (Štetne materije u lancu ishrane)
27.02.2017. S.Kamenica 08.30.-14.30.
 • Rad na promo materijalima.
 • Priprema za predavanja i vežbe.
 • Liflet i plakat.
 • Izrada edukativnog materijala.
06.03.2017. S.Kamenica 08.30.-14.30.
 • Rad na promo materijalima.
 • Priprema za predavanja i vežbe.
 • Liflet i plakat.
 • Izrada edukativnog materijala.
13.03.2017. S.Kamenica 08.30.-14.30.
 • Rad na promo materijalima.
 • Priprema za predavanja i vežbe.
 • Liflet i plakat.
 • Izrada edukativnog materijala.
20.03.2017. S.Kamenica 08.30.-14.30.
 • Rad na promo materijalima.
 • Priprema za predavanja i vežbe.
 • Liflet i plakat.
 • Izrada edukativnog materijala.
28.03.2017. Beograd 11.00.-18.30 eWeek

PRISUTNI:

 • Danijel Stevanović
 • Jelena Sarić
 • Saša Pršo
 • Katarina Sibinović
 • Jelena Florić
 • Tatjana Lukić
 • Milica Đorđević
 • Aleksandra Pacić
30.03.2017. Negotin 08.00.-18.30. Štetne materije u lancu ishrane Predavanja i vežbe
31.03.2017. Negotin 08.00.-18.30. Štetne materije u lancu ishrane Predavanja i vežbe
01.04.2017. Negotin
 1. 08.00.-12.00.
 2. 12.00.-14.00.
 1. Predavanja i vežbe
 2. Ispit
 1. Štetne materije u lancu ishrane
 2. Etologija i dobrobit životinja

Lapadatović Mario - pitanja izdiktirao prof. Ljubinko (Bioremedijacija, Zagađenje vode, Osnovi fotosinteze, Koren)

08.04.2017. Svilajnac 14.00.-16.00. Ispit Etologija i dobrobit životinja
10.04.2017. S. Kamenica 08.30.-14.30. Priprema predavanja "Štetne materije u lancu ishrane."
18.04.2017. S. Kamenica 08.30.-14.30. Priprema predavanja "Štetne materije u lancu ishrane."
21.04.2017. Svilajnac 11.00.-18.30. Predavanja "Štetne materije u lancu ishrane."
22.04.2017. Svilajnac
 1. 09.00.-16.00.
 2. 16.00.-16.30.
 1. Predavanja
 2. Konsultacije
 1. "Štetne materije u lancu ishrane."
 2. Ishrana nepreživara (Stefan Jovanović, IV godina)
24.04.2017. S. Kamenica 08.30.-16.00. "Štetne materije u lancu ishrane"

Pripreme za eWeek:

Poštovane koleginice i kolege, ušli smo u poslednju nedelju aprila meseca. Kao što Vam je poznato, poslednja nedelja u mesecu je uvek određena za ove aktivnosti. Kako u poslednje vreme ima tehničkih problema na eWeek sekciji zvaničnog Edukons portala, nećemo se držati formalnosti pa će biti dovoljno da pošaljete urađen zadatak na mail mihailo_radivojevic@yahoo.com, zaključno sa 29.04.2017. u 2400. Vaš zadatak je da sastavite kratak esej na temu "Nova hrana ili Novel Food", na 1-3 strane A4 formata, sa jednostrukim proredom i fontom Times New Roman 12. Vodite računa o slovnim greškama i koristite srpsku latiničnu ili ćiriličnu tastaturu u zavisnosti od ličnih preferencija. Obavezno navedite svoje ime i prezime, kao i broj dosijea u radu. Vaši radovi biće postavljeni na portalu http://mradivojevic.freeoda.com/educons/etotox/etotox.html i uticaće na konačnu ocenu iz predmeta "Štetne materije u lancu ishrane". Osnovna literatura nalazi se na sledećim linkovima:

Pored osnovne literature studenti treba da samostalno prikupe i dopunsku, i to minimalno iz tri izvora. Ovom prilikom nije predviđen timski rad, tako da eseje studenti sastavljaju individualno.

30.04.2017. Beograd 07.00.-20.00. "Štetne materije u lancu ishrane" eWeek
08.05.2017. S.Kamenica 08.30.-15.30. "Štetne materije u lancu ishrane" eWeek - obrada podataka
15.05.2017. N.Sad 08.30.-15.30. Sajam poljoprivrede Dežurstvo na štandu
19.05.2017 Negotin 12.00.-17.00. STRUČNA EKSKURZIJA:

Put za Pirot

 1. Mario Lapadatović
 2. Nikola Nemcanović
 3. David Dinković
 4. Zoran Šiđanin
 5. Nemanja Zulić
20.05.2017 Negotin 09.00.-15.00. STRUČNA EKSKURZIJA:

Ribnjak DINI TRADE d.o.o. - Pirot (Krupac)

 1. Mario Lapadatović
 2. Nikola Nemcanović
 3. David Dinković
 4. Zoran Šiđanin
 5. Nemanja Zulić
23.05.2017. Beograd 05.00.-05.30. Pripreme za eWeek za maj mesec Upućeni pozivi studentima
03.06.2017 Solun, Grčka 11.00.-12.00 eWeek za maj mesec

Studenti koji su se odazvali na eWeek u maju:

 1. Borko Ilić
 2. Katarina Sibinović
 3. Marko Živković
 4. Milica Đorđević
 5. Sanela Dragošanović
 6. Tatjana Lukić
27.06.2017. Negotin 10.00.-14.00. Ispit
 • Štetne materije u lancu ishrane životinja
 • Etologija i dobrobit životinja
 • Pčelarstvo (testovi profesora Rašića)
 • Plodnost i mikrobiologija zemljišta (testovi profesorke Nikolić)
29.06.2017. Svilajnac 12.00.-15.00. Ispit

Predmeti

 • Štetne materije u lancu ishrane životinja
 • Etologija i dobrobit životinja
 • Ekonomija (Dva studenta, Darku Čukanoviću odobrio dekan, preko telefona.)

NAPOMENE (administrativne greške):

 • Gvozden Golubović (Negotin) nije naveden u zapisniku, nije bilo njegove prijave, niti indeksa.
 • Indeks Dušana Nedeljkovića (Negotin) nije bio dostupan, ali je unešen u zapisnik.
 • Danijel Stevanović (Negotin) nije prijavio Etologiju iako je u aprilu položio ocenom 8, a pre toga, u januarskom roku, poništio ocenu 6. Zoran Šiđanin informisan o tome.
 • U svim indeksima (Negotin, Svilajnac) je potpisom overeno učešće studenata na vežbama i predavanjima.
05.09.2017. Negotin 10.00.-13.30. Ispit Osnove ishrane domaćih životinja
08.09.2017. S.Kamenica 09.00.-14.30. Predlog za priznavanje ispita: Stevan Simić

Na odseku za organsku biljnu i stočarsku proizvodnju (IV godina), poljoprivrednog fakultet u N.Sadu, student je između ostalog položio i sledeće predmete:

 • Ishrana životinja
 • Organska proizvodnja u govedarstvu.
 • Organska proizvodnja u svinjarstvu.
 • Organska proizvodnja u živinarstvu.
 • Organska proizvodnja u ovčarstvu i kozarstvu.

Na osnovu opisanog studentu se mogu priznati sledeći predmeti na Univerzitetu Educons:

 • Ishrana preživara ili ishrana nepreživara.
 • Zoohigijena i zdravstvena zaštita domaćih životinja, uz obavezu da deo materijala polaže u sklopu predmeta Etologija domaćih životinja (etiologija i prevencija metaboličkih patofizioloških poremećaja) i Štetne materije u lancu ishrane (antinutritivne i štetne materije u hranivima za doomaće životinje)

Student mora da odsluša i polaže sledeće predmete na Univerzitetu Educons:

 • Etologija domaćih životinja (ovaj predmet je po programu Univerzitet u N.Sadu obavezan, a kako ga student nije položio, to mora da obavi na Univerzitetu Educons, gde je to izborni predmet).
 • Štetne materije u lancu ishrane životinja, kao izborni predmet, koji nema adekvatnu analogiju na Univerzitu u N.Sadu.
11.09.2017. S.Kamenica 09.00.-14.30.
 1. Obrada podataka o obavljenoj stručnoj praksi u maju mesecu (Pirot).
 2. Neplaćeni putni troškovi
 1. Po dogovoru sa dekanom profesorki Oliveri prosleđen mejl sa podacima o stručnoj praksi.
 2. Dekanu predati računi (autobuske karte sa puta za Negotin 04-05.09.2017) u ukupnom iznosu od 2490 RSD.
18.09.2017. S.Kamenica 09.00.-14.30. Razrada ideja o programu za sledeću akreditaciju Ukinuti štetne materije a uvesti poznavanje i tehnologiju stočne hrane

[POVRATAK]

Free Web Hosting