ETOLOGIJA I DOBROBIT ŽIVOTINJA

ETOLOGIJA I DOBROBIT ŽIVOTINJA

UVODNO PREDAVANJE

Etologija kao naučna disciplina

Vežbe:

Pojam i procena dobrobiti

Vežbe:

Predmet etologije, fiziologija i sistemi ponašanja

Vežbe:

Ingestija kao sistem ponašanja

Vežbe:

Sekretorno i ekskretorno ponašanje, održavanje komfora

Vežbe:

Reproduktivno ponašanje

Vežbe:

Ostali oblici ponašanja

Etički, stručni i zakonski principi dobrobiti životinja

PITANJA ZA PROVERU ZNANJA


eWeek:Free Web Hosting

[POVRATAK]