ŠTETNE MATERIJE U LANCU ISHRANE ŽIVOTINJA

Štetne materije u lancu ishrane

Štetne materije i lanac ishrane - pojmovi i definicije

Vrste rezidua i kontaminanata - Pesticidi, lekovi i hormoni

Vrste rezidua i kontaminanata - Mikrobiološka kontaminacija

Vrste rezidua i kontaminanata - Mikotoksini; Paraziti

Vrste rezidua i kontaminanata - Produkti prerade; Sredstva za pranje i dezinfekciju

Vrste rezidua i kontaminanata - Teški metali; Migrirajuće materije iz ambalaže

Vrste rezidua i kontaminanata - GMO; Prirodne toksične materije; Fizička kontaminacija

Legislativa i analitika

PITANJA ZA PROVERU ZNANJA


eWeek:[POVRATAK]

Free Web Hosting